Thông báo về việc giảm lợi nhuận chi trả cho Nhà đầu tư trong tháng 9/2021 và tháng 10/2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

  Phụ lục hợp đồng đi kèm cam kết hoàn lại số tiền trên vào tháng thứ 30 của Hợp Đồng- sẽ được gửi đến NĐT trong vòng 30 ngày.…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc giảm lợi nhuận chi trả cho Nhà đầu tư trong tháng 9/2021 và tháng 10/2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19