Để hỗ trợ bà con miền Trung, Quỹ Lan Tỏa Yêu Thương – TP Care tiếp tục tổ chức Chương trình Vì Miền Trung Thân Thương đợt 4. Theo thông tin đã thông báo, ngày 11/11 vừa qua TP Care đã có mặt tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên, hỗ trợ bà con phần nào nơi đây sau bão.

Mỗi phần quà bao gồm: 1 thùng mì, 1 bịch bánh ngọt, sữa và dầu gió. Có trường hợp đặc biệt, Quỹ TP Care – Nhà Tiến Phát hỗ trợ tiền mặt thay cho các nhu yếu phẩm trên.

400 thùng mì trong Vì Miền Trung Thân Thương

400 thùng mì trong Vì Miền Trung Thân Thương

Đoàn từ thiện Quỹ TP Care tiếp tục hỗ trợ bà con miền Trung

Đoàn từ thiện Quỹ TP Care tiếp tục hỗ trợ bà con miền Trung

Bà con xã Hưng Thịnh đến nhận quà hỗ trợ

Bà con xã Hưng Thịnh đến nhận quà hỗ trợ

Bà con xã Hưng Thịnh đến nhận quà hỗ trợ

Bà con xã Hưng Thịnh đến nhận quà hỗ trợ

Quỹ TP Care tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Lan tỏa yêu thương”, quyết tâm lũ tới đâu, TP Care tới đó, tất cả vì bà con miền Trung!