Năm 2021, theo các chuyên gia dự đoán, thị trường bất động sản vẫn sẽ tiếp tục tăng cường thêm nhiều nguồn cung, giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng. Vậy có hay không nguy cơ xảy ra hiện …
Chi tiết