Cứ mỗi năm các thành phố lớn điều đón nhận hàng nghìn người dân đổ về học tập và làm việc. Cũng chính vì thế mà nhu cầu về chổ ở điều tăng cao, đặc biệt là những khu ngoại …
Chi tiết