Phụ lục hợp đồng đi kèm cam kết hoàn lại số tiền trên vào tháng thứ 30 của Hợp Đồng- sẽ được gửi đến NĐT trong vòng 30 ngày.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Pháp Chế: 0979930301 / 0384031235