Từ vựng tiếng Anh về Các loài động vật | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 1

 • 1. bear

  /beər/

  Bạn đang xem:

  con gấu

 • 2. chimpanzee

  /tʃɪmpənˈzi/

  con hắc tinh ranh tinh

 • 3. elephant

  /ˈelɪfənt/

  con voi

 • 4. fox

  /fɑːks/

  con cáo

 • 5. giraffe

  con hươu cao cổ

 • 6. hippopotamus

  /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/

  con hà mã

 • 7. jaguar

  /ˈdʒæɡjuər/

  con báo đốm

 • 8. lion

  /ˈlaɪən/

  con sư tử

 • 9. porcupine

  /ˈpɔːrkjupaɪn/

  con nhím

 • 10. raccoon

  con gấu mèo

 • 11. rhinoceros

  /raɪˈnɒsərəs/

  con bại giác

 • 12. squirrel

  /ˈskwɜːrəl/

  con sóc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 2

 • alligator

  /ˈælɪɡeɪtər/

  cá sấu

 • bat

  /bæt/

  dơi

 • deer

  /dɪər/

  hươu

 • wolf

  /wʊlf/

  chó sói

 • beaver

  /ˈbiːvər/

  hải ly

 • chipmunk

  /ˈtʃɪpmʌŋk/

  sóc chuột

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 3

 • dolphin

  /ˈdɒlfɪn/

  cá heo

 • shark

  /ʃɑːk/

  cá mập

 • whale

  /weɪl/

  cá voi

 • eel

  /iːl/

  lươn

 • swordfish

  /ˈsɔːdfɪʃ/

  cá kiếm

 • hermit crab

  ốc mượn hồn

 • walrus

  /ˈwɔːlrəs/

  Xem thêm: kqxsmb, xsmt, xsmn, xo so 3 mien nhanh nhat

  hải mã

 • penguin

  /ˈpeŋɡwɪn/

  chim cánh cụt

 • turtle

  /ˈtɜːtl/

  rùa

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 4

 • antelope

  nai sừng tấm

 • elephant

  /ˈelɪfənt/

  con voi

 • bee

  /biː/

  con ong

 • cobra

  /ˈkoʊbrə/

  rắn hổ mang

 • camel

  /ˈkæməl/

  con lạc đà

 • scorpion

  /ˈskɔːrpiən/

  bọ cạp

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 5

 • hedgehog

  con nhím

 • zebra

  /ˈzebrə/

  ngựa vằn

 • moose

  /muːs/

  nai sừng tấm Bắc Mỹ

 • donkey

  /ˈdɔːŋki/

  con lừa

 • bison

  /ˈbaɪsn/

  bò rừng bizon

 • llama

  /ˈlɑːmə/

  lạc đà ko bướu

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 6

 • jellyfish

  con sứa

 • octopus

  /ˈɑːktəpəs/

  bạch tuộc

 • pufferfish

  /ˈpʌfərfɪʃ/

  cá nóc

 • squid

  /skwɪd/

  con mực

 • starfish

  /ˈstɑːrfɪʃ/

  sao biển

 • stingray

  /ˈstɪŋreɪ/

  cá đuối

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 7

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Cách xóa video TikTok đã đăng lại

Tính năng đăng lại video TikTok giúp mọi người có thể đăng video TikTok từ một tài khoản khác lên tài khoản TikTok của mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xóa video TikTok đã đăng lại.